pondělí 25. září 2017

Olomoučtí studenti budou dobývat stratosféru

http://dobytstratosferu.cz/
https://www.facebook.com/OK2KYJ/


 Hanácký radioklub OK2KYJ, který v minulém roce umožnil studentům tří olomouckých gymnázií komunikovat s astronautem na palubě kosmické stanice ISS, připravil pro tento rok další technickou akci pro středoškoláky.
 

 Cílem akce je zapojení studentů do přípravy a následného sestavení meteorologické sondy, která kromě běžných údajů jako je teplota a tlak vzduchu bude pořizovat i snímky zemského povrchu a pomocí radiových signálů je bude předávat k vyhodnocení zpět na zem.
 

 „Inspirace k této akci vznikla na počátku roku 2016, kdy jsme byli v závěrečné fázi příprav na komunikaci s ISS. Tehdy jsme čerpali hodně informací od anglických kolegů. Mimo jiné jsme zjistili, že vypouštění radiových sond je v Anglii velmi populární. Díky iniciativě mladých radioamatérů v Olomouci se podařilo zajistit financování této akce prostřednictvím Nadace O2 SmartUP. Věříme, že stejně jako v případě komunikace s astronautem, tak i tato akce studenty zaujme a poskytne jim nejen zábavu ale i užitečné informace nad rámec běžného vyučování“  říká o akci předseda radioklubu RNDr Rudolf Bláha.
  

 Akce je propojena s výukou fyziky, zeměpisu a výpočetní techniky na středních školách. Studenti v rámci přípravy řeší úkoly, prostřednictvím kterých se seznámí se základními principy letu balónu, s děním v zemské atmosféře ale také s významnými osobnostmi historie radiové komunikace.
 

 Pokud studenti správně vyřeší zadané úkoly a jejich výsledky využijí při sestavování sondy, vystoupá jejich sonda do výšky 30km a nabídne jim tak možnost nahlédnout do stratosféry, kam se běžný člověk jen tak nepodívá.
Start balonu se sondou je plánován na 3. listopadu 2017.

úterý 5. září 2017

100 let spojovacího vojska - OL100SV

Převzato z radioklubu OK2OHA, http://ok2oha.cz/100-let-spojovaciho-vojska/Ve dnech 10.9.2017 až 23.9. 2017 bude aktivována značka OL100SV, která symbolizuje 100 let výročí vzniku československého spojovacího vojska (30.10.1917). Aktivitu na podporu výročí organizuje radioklub OK2OHA ve spolupráci s Agenturou Komunikačních a Informačních Systémů Armády České republiky (AKIS) a Agenturou AFCEA. Na této aktivitě se budou také podílet radiokluby OK2KYJ, OK2OLS a OK2OCT. 
Při této příležitosti bude rozeslán QSL lístek jako potvrzení za spojení se značkou OL100SV. QSL lístky budou distribuovány převážně přes QSL službu ČRK, EQSL a direct pouze na vyžádání s posláním ofrankované obálky a zpětné adresy na adresu OK2LET. Zahraniční stanice mohou žádat o direct pouze s posláním zpětné adresy spolu s IRC kupónem či 2 GS.Aktivita bude ukončena dne 23. 9. 2017 v Lešanech (u Benešova) v prostorách Vojenského historického ústavu (VHU), kde proběhne „Den Spojovacího Vojska“ a „Dětský den.“ Organizátorem této akce je AKIS AČR, AFCEA a VHU. Návštěvníci zde budou moci zhlédnout nejenom stálou expozici VHU, ale především současnou spojovací a další techniku Armády České republiky. Všichni zájemci z řad radioamatérů jsou srdečně zváni na tuto akci.
Další informace k tomuto výročí jsou dostupné na http://www.100sv.army.cz a http://www.vhu.cz.  
Informace k aktivaci značky OL100SV a QSL, na www.qrz.com.
Kontaktní osoba radioklubu OK2OHA: Vítězslav Kalousek, ok2let@seznam.cz.

Activation event station OL100SV is QRV from 10.9.2017 to 23.10.2017. The call sign celebrate the day in the history of the Czechslovak Signal Forces, 30 October, 1917, when the Czechoslovak Telegraph Company was established. Activity organized radioclub OK2OHA, CIS Agency Czech Armed Forces and Agency AFCEA. QSL card mostly via BURO, request on direct send to OK2LET with 2IRC or 2GS and SASE.
More information on this anniversary is available at http://www.100sv.army.cz, and  http://www.vhu.cz.
Information to activate the call sign OL100SV and QSL, see  www.qrz.com.

Contact person of radio club OK2OHA: Vítězslav Kalousek, ok2let@seznam.cz.