pondělí 25. září 2017

Olomoučtí studenti budou dobývat stratosféru

http://dobytstratosferu.cz/
https://www.facebook.com/OK2KYJ/


 Hanácký radioklub OK2KYJ, který v minulém roce umožnil studentům tří olomouckých gymnázií komunikovat s astronautem na palubě kosmické stanice ISS, připravil pro tento rok další technickou akci pro středoškoláky.
 

 Cílem akce je zapojení studentů do přípravy a následného sestavení meteorologické sondy, která kromě běžných údajů jako je teplota a tlak vzduchu bude pořizovat i snímky zemského povrchu a pomocí radiových signálů je bude předávat k vyhodnocení zpět na zem.
 

 „Inspirace k této akci vznikla na počátku roku 2016, kdy jsme byli v závěrečné fázi příprav na komunikaci s ISS. Tehdy jsme čerpali hodně informací od anglických kolegů. Mimo jiné jsme zjistili, že vypouštění radiových sond je v Anglii velmi populární. Díky iniciativě mladých radioamatérů v Olomouci se podařilo zajistit financování této akce prostřednictvím Nadace O2 SmartUP. Věříme, že stejně jako v případě komunikace s astronautem, tak i tato akce studenty zaujme a poskytne jim nejen zábavu ale i užitečné informace nad rámec běžného vyučování“  říká o akci předseda radioklubu RNDr Rudolf Bláha.
  

 Akce je propojena s výukou fyziky, zeměpisu a výpočetní techniky na středních školách. Studenti v rámci přípravy řeší úkoly, prostřednictvím kterých se seznámí se základními principy letu balónu, s děním v zemské atmosféře ale také s významnými osobnostmi historie radiové komunikace.
 

 Pokud studenti správně vyřeší zadané úkoly a jejich výsledky využijí při sestavování sondy, vystoupá jejich sonda do výšky 30km a nabídne jim tak možnost nahlédnout do stratosféry, kam se běžný člověk jen tak nepodívá.
Start balonu se sondou je plánován na 3. listopadu 2017.