čtvrtek 27. září 2018

OK2KYJ - oslavy 100 let od vzniku samostatné Československé republikyPlánovaná akce Hanáckého radioklubu OK2KYJ, pobočný spolek, u příležitosti oslav 100 let od vzniku samostatné Československé republiky.Vypuštění balónu s radiovou sondou


   Hanácký radioklub OK2KYJ připravuje radiovou sondu, která bude vypuštěna pomocí balónu plněného heliem do stratosféry (předpokládaná výška letu 25 až 30km). Sonda bude obsahovat dva moduly, které budou během letu vysílat na různých kmitočtech.

   První modul bude na frekvenci 434MHz protokolem RTTY předávat polohu, meteorologické údaje a obrázky z palubní kamery, která bude snímat v pravidelných intervalech prostor v okolí sondy.

   Druhý modul bude na frekvenci 145,550MHz vysílat různými druhy provozu (CW, FM fonický přenos, SSTV) a bude předávat informace ( „zdravici“) připomínající 100 let od vzniku samostatného Československa. Oba vysílací moduly se budou identifikovat speciálním volacím znakem „OL100CSR“. Uvedené vysílání by mělo být v ideálním případě slyšitelné na celém území České republiky a v části sousedních států.

   V rámci tohoto projektu je plánováno zapojení středních i základních škol do příjmu vysílaných zpráv. V průběhu září byly osloveny školy v okrese Olomouc s nabídkou účasti na této akci. Deset škol, které projeví zájem zapojit se do příjmu dat obdrží jednoduché SDR zařízení pro příjem radiových signálů, které jim umožní poslech zpráv, případně zobrazení digitálních informací.

   Průběh letu (aktuální pozice balónu a telemetrické údaje) bude možno sledovat pomocí on-line aplikace na internetu na adrese: https://tracker.habhub.org . Rovněž fotografie z palubní kamery budou zobrazovány na internetu na adrese: http://ssdv.habhub.org/ .

   Plánovaný průběh akce:
Start balónové sondy se uskuteční dne 26.10.2018 z Horního náměstí v Olomouci. Začátek akce – předletová příprava započne v 11:00. Proběhne ověření komunikace a naplnění balónu heliem. Vlastní start balónu za přítomnosti představitelů města proběhne v 11:30. Odlétající balón je viditelný cca 10 minut. Poté je možné let sledovat na internetu. Celý let sondy (včetně návratu na zem) trvá přibližně tři hodiny.

   Předpokládáme zapojení českých a případně i zahraničních radioamatérů do příjmu dat z naší sondy. Větší počet přijímačů zajistí kvalitnější telemetrická data a umožní bezpečně sledovat celý průběh letu.
   Je nutné poznamenat, že ačkoliv sonda bude využívat volací znak OL100CSR, nejedná se plnohodnotné oboustranné spojení a tudíž nelze příjem signálů ze sondy započítat do plnění podmínek diplomu „100.výročí vzniku Československa“ pořádaného ČRK.


Popis akce, technické informace o sondě a nejčerstvější aktuality z příprav a realizace najdou zájemci na FB stránkách radioklubu OK2KYJ: https://www.facebook.com/OK2KYJ/  
nebo na klubových stránkách: WWW.OK2KYJ.CZ


Za radioklub OK2KYJ

OK2UUJ
Leo Hučín
místopředseda

pondělí 20. listopadu 2017

Tradiční olomoucké setkání 28.12.2017 od 9:00

Milí návštěvníci klubového blogu,

radiokluby OK2KWX a OK2KYJ pořádají, jako každý rok, setkání radioamatérů, posluchačů, CB a příznivců. Termín setkání je čtvrtek 28.12.2017 od 9:00 hod. ve známých prostorách Domu dětí a mládeže Olomouc, tř.17 listopadu 47. Vše je zajištěno stejně, jako v minulých letech.  
 Součásti setkání bude, mimo jiné, beseda o meteorologické sondě studentů olomouckých gymnázií, vypuštěné 3.11.2017 s promítaním záznamů z akce a živou ukázkou.
Za pořadatele zve Karel, OK2VNJ.


pondělí 6. listopadu 2017

Jak jsme dobývali stratosféru

zdroj: www.olomouc.eu

Jak jsme dobývali stratosféru

22. listopadu 2017 (st)
Dne 3. listopadu vzlétl ze hřiště gymnázia v Olomouci – Hejčíně balon s meteorologickou sondou. Vyvrcholil tím několikaměsíční projekt s názvem Dobýt stratosféru, v němž byla zapojena tři olomoucká gymnázia a dvě elektrotechnické průmyslovky.
Myšlenka na projekt vznikla již na začátku roku 2016, kdy v olomouckém radioklubu OK2KYJ probíhaly přípravy na komunikaci olomouckých studentů s astronautem na palubě ISS. Tehdy jsme hodně informací čerpali od kolegů radioamatérů z Anglie. Při té příležitosti jsme zjistili, že vypouštění balónových sond je v Anglii velmi populární. Rozhodli jsme se tedy nabídnout tento nevšední zážitek i studentům u nás.
Projekt byl ve své první, teoretické části propojen s výukou fyziky, zeměpisu a informatiky a aktivně se do něj mohli zapojit všichni studenti oslovených škol. S využitím dodaných pracovních listů řešili otázky z oblasti meteorologie, mechaniky a elektrotechniky. Účelem bylo, aby se studenti seznámili s prostředím a podmínkami v zemské atmosféře, se základními fyzikálními principy letu balonu a také se základy radiové komunikace. Souběžně se v hodinách výpočetní techniky zabývali zprovozněním přijímače radiových signálů typu SDR. V praktické části se projektu věnovaly na jednotlivých školách specializované skupiny studentů, které projekt zaujal. Tyto skupiny připravovaly jednotlivé komponenty, jejichž složením vznikla funkční meteorologická sonda.
Technické řešení sondy bylo převzato z anglického projektu Pi In The Sky. Využití ověřeného projektu mělo své výhody, jako například minimální potřeba pájení či podrobně sepsaný manuál a komplexní softwarové vybavení volně dostupné na internetu. Vlastní invenci pak studenti vložili především do mechanické konstrukce sondy. Polystyrenový obal chránil elektroniku jak před případnými nárazy, tak před chladem, který při letu sondy dosahoval hodnot až -50°C.
Elektronika sondy zajišťovala měření polohy pomocí přijímače GPS, měření barometrického tlaku, teploty vně i uvnitř sondy a také relativní vlhkosti vzduchu. Kromě měření uvedených veličin pořizovala sonda každou minutu dvě fotografie v rozlišení až 5Mp. Všechny naměřené údaje a vybrané fotografie byly přenášeny radiovým signálem na frekvenci 434,330 MHz protokolem RTTY k pozemním přijímačům. Jednoduché SDR přijímače byly k dispozici na všech zapojených školách. Současně příjem dat zajišťovalo vysílací středisko radioklubu OK2KYJ na Pohořanech. Odtud byl let sondy sledován za pomoci směrových antén a kvalitního přijímače. Do příjmu dat ze sondy se také zapojili radioamatéři v Česku i na Slovensku. Data byla odesílána na internetový server, který zajišťoval vykreslení aktuální polohy sondy do mapy a také zobrazení meteorologických údajů. Díky tomu mohli všichni studenti i další zájemci neustále sledovat let sondy včetně aktuálních fotografií.
Let trval přibližně 2,5 hodiny a dosáhl výšky 32 700 metrů. Sonda pořídila více než 300 fotografií a odeslala stovky údajů o měřených veličinách. Všechna data jsou nyní k dispozici studentům a pedagogům zapojených škol a budou využita při výuce fyziky ale i jiných předmětů. Školám také zůstávají SDR přijímače a mohou je využít pro různé pokusy v hodinách fyziky nebo informatiky.
Projekt hodnotíme jako úspěšný. I přes počáteční nedůvěru některých oslovených škol se do projektu zapojilo celkem pět středních škol a řešení úkolů v první fázi se věnovalo více jak 250 studentů. Druhé fáze, tedy vlastního sestavení sondy a příjmu dat, se zúčastnili jen studenti, které projekt zaujal natolik, že byli ochotni věnovat se mu i ve volném čase. Celkově šlo o asi 50 studentů. Vlastní vypuštění balónu se sondou sledovalo na hejčínském fotbalovém hřišti odhadem 200 diváků včetně reportérů dvou televizních stanic, Českého rozhlasu a dalších novinářů z tištěných i elektronických médií. Realizovaný projekt umožnil blíže se seznámit s elektro a rádio technikou a svým obsahem a informacemi doplnil teoretické znalosti získané ve vyučování praktickými ukázkami a reálně naměřenými hodnotami, které mohou studenti dále zpracovávat a využívat.
Za to, že projekt byl realizován bez větších problémů, bych chtěl poděkovat především pedagogům zapojených škol. Jmenovitě Mgr. Jiří Kvapil z Gymnázia Hejčín, Mgr. Jiří Kříž ze Slovanského gymnázia, Mgr. Václav Pazdera z gymnázia Čajkovského, Ing. Bohumil Veselý ze SPŠE Mohelnice a Ing. Jiří Burda ze SPŠE Olomouc. Poděkování patří také Magistrátu města Olomouce, který společensky i finančně podporuje náš radioklub a Nadaci O2 – Smart Up, se kterou uzavřeli smlouvu o financování pro náš projekt pan Petr Poláček OK2WTF a Šimon Čecháček ze Slovanského gymnázia. V neposlední řadě chci poděkovat také všem členům našeho radioklubu, bez kterých by realizace projektu nebyla možná. Nejvíce si cením pomoci Ivora OK2VWX, Martina OK2GMO a Richarda OK2WNR.
Za radioklub OK2KYJ
Leo Hučín, místopředseda.