pátek 29. března 2019

Aktualizováno 18.04.2019: Děti z olomouckého Domu dětí a mládeže budou hovořit s astronautem na palubě Mezinárodní vesmírné stanice

Aktualizace informací ke komunikace s ISS

Tak se nám to trochu pokazilo:-( . Podle poslední aktualizace nám přesouvají termín komunikace na úterý 23.4.2019. Dozvěděl jsem se to krátce před půlnocí ze středy na čtvrtek.
Všechny děti z kroužků už mají prázdniny a efektivitu mailové komunikace odhaduju tak na 50%. Na řešení hostů, prostor pro realizaci, pronájem techniky a další detaily máme jeden pracovní den. Pak nastanou velikonoce. Jsem zvědav, kolik lidí po bujarém Velikonočním pondělí trefí k té správné anténě?
Nicméně neklesejte na mysli, ono se to ještě několikrát změní. Zatím čekáme na upřesnění od našeho mentora.

Jakmile budou nové informace , budeme vás informovat.
Zatím se můžete podívat na to , jak se spojení realizuje v Kanadě: https://www.youtube.com/watch?v=93ZXfu5P40gOK2UUJ
Leo Hučín

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Na konci dubna naváží děti z olomouckého DDM radiové spojení s Mezinárodní vesmírnou stanicí. Pokusí se tak zopakovat úspěšnou akci, která byla v České republice poprvé realizována před třemi lety právě v Olomouci.
Po období plánování a čekání na přidělení termínu se do finále blíží vzdělávací akce, která dětem přiblíží prostředí, ve kterém žijí a pracují astronauti na oběžné dráze.
Projekt před lety nastartovala americká agentura NASA s cílem podpořit zájem o vědu, techniku a vesmír. Studenti a žáci mají šanci pohovořit s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice (dále ISS) a položit jim zvídavé otázky. Možnost kontaktu s ISS byla postupně rozšiřována i mimo Spojené státy a nyní je k dispozici i pro české školy.
Děti navštěvující celkem čtyři různé zájmové kroužky v olomouckém DDM se do projektu zapojily společně s radioklubem OK2KYJ (viz níže). V rámci přípravy byla do náplně kroužků přidána témata týkající se kosmického výzkumu a astronomie. Členové radioklubu dětem také předvedli technické prvky nezbytné pro komunikaci s ISS a doplnili tak znalosti potřebné pro úspěšnou realizaci projektu.
Termín pro spojení byl stanoven na poslední týden v dubnu. Vzhledem ke korekcím dráhy ISS jej bohužel nelze momentálně určit na den přesně. O konkrétním datu budeme informovat okamžitě, jak nám bude přidělen, což by mělo být v první polovině dubna.
Na realizaci projektu se podílí Hanácký radioklub OK2KYJ, především zapůjčením potřebného technického vybavení (radiostanice, antény, zařízení pro sledování ISS a další), které je nutné pro úspěšnou realizaci projektu. V plánu je také propojit mediálně tuto akci s tematicky příbuznou programovou sekcí „Měsíc“ letošního festivalu „Academia Film Olomouc“, který pořádá Univerzita Palackého Olomouc ve stejném termínu. Koordinaci pomáhá zajistit mezinárodní dobrovolnická radioamatérská organizace ARISS. Rozsáhlý a ojedinělý vzdělávací projekt finančně podporuje Magistrát města Olomouce a Hejtmanství olomouckého kraje.

"Jak my, tak i děti z olomouckého DDM se těšíme na možnost přímé komunikace s Mezinárodní vesmírnou stanicí. Pro všechny, kteří se zajímají o kosmický výzkum a nové technologie, jde o životní zkušenost," říká RNDr Rudolf Bláha, předseda Hanáckého radioklubu OK2KYJ.


Další informace k akci naleznete na stránkách https://www.facebook.com/OK2KYJ/ a http://www.ok2kyj.cz .

sobota 29. prosince 2018

PF 2019


Jak jsme se soustředili.
V termínu 9. až 11.11.2018 uspořádal radioklub OK2KYJ pro své mládežnické členy a další zájemce o elektroniku a vysílání odborné víkendové soustředění. Třídenního pobytu se zúčastnilo celkem 18 mládežníků, které v sobotu odpoledne doplnilo dalších 15 zájemců, kteří se přišli podívat a vyzkoušet si „Hon na lišku“. Účastníci soustředění byli ubytováni na turistické základně obce Dolany, která leží pár desítek metrů od našeho vysílacího střediska na Pohořanech. S ubytováním a administrativním zajištěním celé akce nám pomáhal Dům dětí a mládeže Olomouc, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.

Pro účastníky soustředění byl připraven bohatý technický program, který zahrnoval kromě teoretických informací hlavně praktické ukázky a aktivní zapojení účastníků do radioamatérských činností.
Každý účastník během víkendu sestavil několik elektrotechnických přístrojů. Mezi jiným vyráběli také paměťový CW klíč včetně pastičky, jejíž díly byly vytištěny na 3D tiskárně.
Sobotní dopoledne bylo věnováno praktickému nácviku komunikace pomocí radiostanice na simplexních kanálech. Následně využili účastníci nabyté zkušenosti přímo v závodě, když se zúčastnili aktuálního kola FM poháru.
Proběhla i ukázka spojení pomocí polních telefonů a jednožilového vedení.
Celé sobotní odpoledne bylo věnováno honu na lišku. Velké díky patří Danovi OK2CN, který dovezl plné auto přijímačů a několik vysílačů pro ROB. Vysvětlil účastníkům principy zaměřování na jednotlivých pásmech, názorně ukázal, jak správně s přijímačem manipulovat a v průběhu celého odpoledne se staral, aby technika dobře fungovala. Ve výsledku všichni účastníci ale i další zájemci, kteří se přišli jenom podívat, našli všechny připravené „lišky“.
Večer po setmění proběhla přednáška o souhvězdích, kosmických objektech a satelitech. Po této přednášce přidali účastníci na noční oblohu další objekt, kterým byl balon s vysocesvítivou LED diodou.
V neděli účastníci dokončovali své výrobky. Po obědě proběhl úklid turistické základny a následně se všichni rozjeli ke svým domovům. Podle reakcí dětí a jejich rodičů víme, že se všem soustředění líbilo a už se těší na další podobnou akci.
Za to, že akce byla úspěšná a proběhla ke spokojenosti účastníků i organizátorů bych chtěl poděkovat zejména členům našeho radioklubu, kteří akci zorganizovali a současně se zapojili jako odborní vedoucí jednotlivých aktivit. Jmenovitě to jsou Karel OK2VNJ, Ivor OK2VWX, Iva OK2IWU, Milan OK2VWF a Dan OK2CN. Poděkovat chci také pracovníkům DDM Olomouc a pracovníkům Turistické základny Dolany, kteří nám s realizací pomáhali.
Fotografie a videa z akce jsou dostupná na google disku na adrese: https://drive.google.com/drive/folders/13fzcEdjxUPehobM6CyVfyCHcDFB1rPkG?usp=sharing

Za radioklub OK2KYJ
OK2UUJ
Leo Hučín
místopředseda