OK0O

OK0O - 145,600MHz (-600kHz), 2W FMN
JN89QQ - Pohořany, 13 km SV z centra Olomouce
RX/TX - 2 x Motorola GM300
Kontrolér HW - Raspberry Pi Zero 2 W, Sound Blaster Play!
OS/SW - Raspberry Pi OS / SvxLink 19.09.2

NOVINKA 11/2021, Výměna HW kontroléru za Raspberry pi zero 2 W, SW SvxLink 19.09.2.

Aktivace převaděče OK0O:
Tónem - 1750Hz
CTCSS - 136,5Hz
Kontrolér vyhodnocuje neumlčený signál z diskriminátoru první radiostanice Motorola GM300 a očekává CTCSS 136,5Hz, nebo tón 1750Hz pro aktivaci převaděče stanicemi bez CTCSS.  
 
Provoz přes aktivovaný převaděč:
Není-li v signálu některé ze stanic přítomen CTCSS, řídí se klasickým SQL. Stav SQL určuje přítomnost logického napětí na příslušném pinu zadního "accessory" konektoru GM300 propojeným s GPIO pinem kontroléru. V současné době je práh SQL RX Motoroly GM300 nastaven na nízkou úroveň, tudíž se do převaděče dostávají i signály bez CTCSS lehce nad hranicí čitelnosti. Po spadnutí TX převaděče následuje ještě 5ti vteřinový interval, během kterého je možné aktivovat převaděč pouze nosnou. Po vypršení tohoto časového intervalu převaděč spadne do nečinnosti a je potřeba jej opět aktivovat výše zmíněnými způsoby. 
 
Provozní omezení: 
Převaděč není v provozu během VKV závodů.
Časové limity převaděče jsou dva, jeden pro RX a druhý pro TX. 
RX limit 20 minut - jestliže je na vstupu převaděče detekován setrvalý signál v dostatečné síle po dobu delší než 20 minut, zablokuje RX do té doby, dokud ze vstupu signál nezmizí. RX limit platí jak pro aktivní, tak neaktivní stav převaděče, signál jak s CTCSS, tak pro klasický SQL. 
TX limit 60 minut - 1 hodina, během které musí být přerušeno vysílání převaděče (nechat ho odklíčovat). Jestliže v intervalu 60ti minut převaděč nepřetržitě vysílá (i mnoho krátkých relací), zablokuje TX do té doby, dokud ze vstupu jakýkoliv signál nezmizí . 
Časové limity pro zablokování převaděče se můžou po úvaze kdykoliv změnit a to z důvodů výskytu technických problémů anebo možného nárůstu rušivých signálů a tím omezit jalové vysílání převaděče. Taktéž se může stát, že se ze stejných důvodů přistoupí k přenastavení prahové hodnoty SQL, nebo se pro RX nastaví pouze CTCSS. Pak by se stala z použití CTCSS nutnost (nyní má pro komunikaci stanic přes převaděč komfortní funkci). 
 
Tip:
CTCSS 136,5Hz je do TX signálu převaděče přidáván během relací stanic, CW identifikace, fonetických hlášení kontroléru a aktivit modulů. Pro stanice komunikující přes převaděč je přínosné mít na své radiostanici nastavený plnohodnotný TSQ. K aktivaci převaděče stačí jen zaklíčovat a hovořit, pro příjem mohou být tónovým squelchem odfiltrovány různé rušivé signály nepocházející z převaděče.

DTMF příkazy:
Obecně se předpokládá použití DTMF# jako potvrzení znaku nebo řady znaků, např. 1#, 01# či # samostatně. 
 1# Modul opakovače. Po aktivaci zopakuje každou relaci od otevření SQL po uzavření SQL a následně každou další až do ukončení modulu příkazem DTMF# a nebo vyprší neaktivitou.
0# Modul nápovědy.
* Informace o převaděči. 
# Ukončení modulu.
 
Doplňkové informace:
Převaděč je koncipován jako místní s požadovaným  zvýhodněným směrem jih-severozápad. Umožňuje provoz z ruční radiostanice z Olomouce. V současné době je převaděč převážně využíván v ranních hodinách, kdy pravidelně od 8:15 místního času svolává Honza OK2UDE oblíbený ranní meteo-kroužek. Hlášky kontroléru jsou foneticky v češtině  a nebo CW. Děkujeme Liborovi OK2ZO za velký díl práce při počeštění mluvených hlášek kontroléru SvxLink.

Radioklub OK2KYJ

odkazy:
https://www.raspberrypi.org/
http://www.svxlink.org/