OK0O

OK0O - 145,600MHz (-600kHz), 2W FMN
JN89QQ - Pohořany, 13 km SV z centra Olomouce
RX/TX - 2 x Motorola GM300
Kontrolér HW - Raspberry Pi Zero 2 W, Sound Blaster Play!
OS/SW - Raspberry Pi OS / SvxLink 19.09.2

11/2021, Výměna HW kontroléru za Raspberry pi zero 2 W, SW SvxLink 19.09.2.

Aktivace převaděče OK0O:
Tónem - 1750Hz
CTCSS - 136,5Hz
Kontrolér vyhodnocuje neumlčený signál z diskriminátoru první radiostanice Motorola GM300 a očekává CTCSS 136,5Hz, nebo tón 1750Hz pro aktivaci převaděče stanicemi bez CTCSS.  
 
Provoz přes aktivovaný převaděč:
Není-li v signálu některé ze stanic přítomen CTCSS, řídí se klasickým SQL. Stav SQL určuje přítomnost logického napětí na příslušném pinu zadního "accessory" konektoru GM300 propojeným s GPIO pinem kontroléru. V současné době je práh SQL RX Motoroly GM300 nastaven na nízkou úroveň, tudíž se do převaděče dostávají i signály bez CTCSS lehce nad hranicí čitelnosti. 
 
Provozní omezení: 
Převaděč není v provozu během VKV závodů.
Časové limity převaděče jsou dva, jeden pro RX a druhý pro TX. 
RX limit 20 minut - jestliže je na vstupu převaděče detekován setrvalý signál v dostatečné síle po dobu delší než 20 minut, zablokuje RX do té doby, dokud ze vstupu signál nezmizí. RX limit platí jak pro aktivní, tak neaktivní stav převaděče, signál jak s CTCSS, tak pro klasický SQL. 
TX limit 60 minut - 1 hodina, během které musí být přerušeno vysílání převaděče (nechat ho odklíčovat). Jestliže v intervalu 60ti minut převaděč nepřetržitě vysílá (i mnoho krátkých relací), zablokuje TX do té doby, dokud ze vstupu jakýkoliv signál nezmizí . 
Časové limity pro zablokování převaděče se můžou po úvaze kdykoliv změnit a to z důvodů výskytu technických problémů anebo možného nárůstu rušivých signálů a tím omezit jalové vysílání převaděče. Taktéž se může stát, že se ze stejných důvodů přistoupí k přenastavení prahové hodnoty SQL, nebo se pro RX nastaví pouze CTCSS. Pak by se stala z použití CTCSS nutnost (nyní má pro komunikaci stanic přes převaděč komfortní funkci). 
 
Tip:
CTCSS 136,5Hz je do TX signálu převaděče přidáván během relací stanic, CW identifikace, fonetických hlášení kontroléru a aktivit modulů. Pro stanice komunikující přes převaděč je přínosné mít na své radiostanici nastavený plnohodnotný TSQ. K aktivaci převaděče stačí jen zaklíčovat a hovořit, pro příjem mohou být tónovým squelchem odfiltrovány různé rušivé signály nepocházející z převaděče.

 
Doplňkové informace:
Převaděč je koncipován jako místní s požadovaným  zvýhodněným směrem jih-severozápad. Umožňuje provoz z ruční radiostanice z Olomouce. V současné době je převaděč převážně využíván v ranních hodinách, kdy pravidelně probíhá od 8:15 místního času oblíbený ranní meteo-kroužek. Hlášky kontroléru jsou foneticky v češtině  a nebo CW. Děkujeme Liborovi OK2ZO za velký díl práce při počeštění mluvených hlášek kontroléru SvxLink.

Radioklub OK2KYJ

odkazy:
https://www.raspberrypi.org/
http://www.svxlink.org/