Historie


Vzpomínka na setkání amatérů v Olomouci.

Byl jsem srdečně přijat na klubové schůzi Radioklubu Univerzity Palackého OK2KOV. Pánové v letech vzpomínali, jak to bývalo v Olomouci a poprosili mne, abych o jejich vzpomínkách sepsal pár řádků. Většiny olomouckých setkání jsem se zúčastnil, tak jsem mohl vzpomínat také.
V Olomouci to vše začalo Prvním celostátním symposiem amatérské radiotechniky. Konalo se v roce 1965, 5. – 8. srpna. Bylo to výročí. Ve stejné době, ale před dvaceti léty, v r. 1945, uznalo tehdejší Ministerstvo pošt jednotnou radioamatérskou organizaci tehdy na čerstvě osvobozeném území Československa.
Myšlenka konat celostátní setkání vznikla v radioklubu OK2KOV, který působil při Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Otcem a později i duší všech setkání byl Oldřich Spilka, OK2WE. Že se celostátní setkání mohla uskutečnit v Olomouci vděčíme několika příznivým okolnostem. Na konci šedesátých let nastalo uvolnění ve společnosti a s ním spojená iniciativa i v amatérském hnutí. Olomouc měla pro tehdejší republiku výhodnou geografickou polohu. Na Olomoucku působilo mnoho radiotechnických kroužků a několik radioklubů. A co bylo snad nejdůležitější, vedení Univerzity mělo pro tehdy nastolený styl radioamatérských setkání pochopení.
První symposium zahájil děkan LF doc. MUDr. Jiří Lenfeld, CSc., který již tehdy zdůraznil význam elektronických diagnostických a terapeutických přístrojů v lékařské praxi a ocenil zájem radioamatérů o radiotechniku a zdůraznil, že se i oni podílejí na výzkumu a vývoji elektronických zařízení. Následovala řada přednášek rozprostřených do tří dnů. Jmenujme alespoň jména těch, co zaujali posluchače nejvíce: Vackář, Chobot, Peterka, Glanc, Prostecký, Daneš, … Na symposiu vystavovalo své výrobky sedm podniků.
Příloha: IcelSympAR2: Program přednášek symposia.
Právě v roce největšího uvolnění (1968)se změnil název a konalo se první Celostátní setkání radioamatérů Olomouc 1968. Nastavená laťka úrovně na předchozích symposiích byla držena velmi vysoko. Podstatou dvoudenního setkání byly opět společné přednášky a přednášky specialisované, rozdělené do sekcí. Týkaly se všech oborů radioamatérské činnosti. Na setkání kromě československých radioamatérů se přijeli podívat i hosté ze Západní Evropy. Mohli jsme si podat ruce s těmi, se kterými jme měli, a do té doby mohli mít kontakty, jen na pásmech.
I pro rodinné příslušníky byl zajišťován program. Den byl zakončen společenským večerem. Využívaly se k tomu opět posluchárny Lékařské fakulty, koleje Univerzity k ubytování a mensa ke stravování.
V paměti desetiletí olomouckých setkání nám zůstanou jména těch, co vystoupili s přednáškou, špičkových odborníků, jako Vackář, Glanc, Všetečka, Daneš, Prostecký, pracovníci technického rozvoje z Tesly Rožnov či z Prametu Šumperk.
Nejen amatérské, ale i ostatní veřejnosti, byl poprvé předveden barevný televizor. I v amatérské veřejnosti se tehdy vedla diskuse o zavedení televizní normy Secam.
V tomto duchu se odvíjela i setkání v dalších létech. Universita byla tehdy našemu hnutí nakloněna, především proto, že kromě zájmové činnosti mělo význam i v oblasti vzdělávání. Nezanedbatelnou byla i složka branná, která v tehdejším režimu byla na předním místě zájmu mocných a Svazarm, který radioamatéry řídil, se brannými prvky zabýval a zdůrazňoval je.
Nelze nevzpomenout, že na setkáních byla předvedena SSTV. Nelze opomenout také, že jsme byli mezi prvními, kteří předvedli počítače Sinclair, dovezené ze zahraničí a IQ 151, vyrobené v ZPA u nás. Výpočetní technika si skromně razila cestu i v tehdejším socialistickém Československu.Uvítali jsme je a mnohým z nás se rozšířil obzor zájmu. Pomocí počítačů byla předvedena poprvé na setkání radioamatérům i satelitní komunikace.
Velká pozornost byla věnována i technické stránce naší činnosti. Mnoho amatérů si na setkáni vozilo svá zařízení. Transceivry, klíče, SSTV a další. Uspořádávali ve vstupní hale Fakulty výstavky. Návštěvníkům podávali  vysvětlení.
Vrcholné, páté setkání, se uskutečnilo v roce 1973. V tomto roce slavila Univerzita Palackého 400 let trvání vysokého školství v Olomouci. Na počest těchto oslav byla radioamatéry v Olomouci vyhlášena soutěž. (1.2 až 31.5.) Organizátorům byl povolen prefix OK5. Bylo to na tehdejší dobu něco výjimečného. OK5 užívalo 33 koncesionářů z Olomouce. Z nich je v současné době stále dvacet aktivních. Současně s oslavou Univerzity se v tento významný rok v Olomouci vzpomnělo padesát let od vzniku radioamatérské činnosti v Československu. Při této příležitosti byly rozdány za účasti celého vedení University, rektora a všech děkanů, ceny. Ceny pro zahraniční účastníky soutěže, SP9DOU – Krakow, PLR, UK4AAI – Volgograd, SSSR, F6CKF – Sait dié, Francie, JA1KRU – Edogawa, Japonsko, slavnostně převzali zastupitelé zemí.
Příloha: 400UPQSL1, 400UPQSL2: QSL lístek rozesílaný při příležitosti soutěže.
Celostátní setkání v Olomouci za mimořádné vstřícnosti Univerzity probíhala až do osmdesátých let minulého století.
Náš poslední záznam ze setkání ve stylu nastaveném v šedesátých létech je z roku 1985.
(Příloha: CelostSemAR1985). Program jednoho z posledních setkání v Olomouci.
V posledních létech na setkání v plné míře pronikla burza a kšeftování. Tím byla ohrožena idea motivace k přírodovědnému a technickému vzdělání. Zájem vedení Univerzity garantovat setkání pominul.
Z olomouckých celostátních setkání zbylo prosincové setkání regionální. Pořádá ho klub OK2KYJ.

RNDr. Rudolf Bláha, OK2BV


Pozn.: Tento článek si ode mne objednal Sveto Majce, aby sestavil celostátní sborník. Věnoval jsem tomu dosti času, aby se Sveto v konečné fázi na to vykašlal. Ham spirit? Ne!