KONTAKT

výpis z rejstříku
vysíláme z Pohořan
scházíme se jeden krát do měsíce v poslední středu od 17:00
FB informační kanál
OK0O ranní kolečko v 8:15 místního času, každý den
www.hamqth.com/
www.qrz.com