sobota 29. prosince 2018

Jak jsme se soustředili.
V termínu 9. až 11.11.2018 uspořádal radioklub OK2KYJ pro své mládežnické členy a další zájemce o elektroniku a vysílání odborné víkendové soustředění. Třídenního pobytu se zúčastnilo celkem 18 mládežníků, které v sobotu odpoledne doplnilo dalších 15 zájemců, kteří se přišli podívat a vyzkoušet si „Hon na lišku“. Účastníci soustředění byli ubytováni na turistické základně obce Dolany, která leží pár desítek metrů od našeho vysílacího střediska na Pohořanech. S ubytováním a administrativním zajištěním celé akce nám pomáhal Dům dětí a mládeže Olomouc, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.

Pro účastníky soustředění byl připraven bohatý technický program, který zahrnoval kromě teoretických informací hlavně praktické ukázky a aktivní zapojení účastníků do radioamatérských činností.
Každý účastník během víkendu sestavil několik elektrotechnických přístrojů. Mezi jiným vyráběli také paměťový CW klíč včetně pastičky, jejíž díly byly vytištěny na 3D tiskárně.
Sobotní dopoledne bylo věnováno praktickému nácviku komunikace pomocí radiostanice na simplexních kanálech. Následně využili účastníci nabyté zkušenosti přímo v závodě, když se zúčastnili aktuálního kola FM poháru.
Proběhla i ukázka spojení pomocí polních telefonů a jednožilového vedení.
Celé sobotní odpoledne bylo věnováno honu na lišku. Velké díky patří Danovi OK2CN, který dovezl plné auto přijímačů a několik vysílačů pro ROB. Vysvětlil účastníkům principy zaměřování na jednotlivých pásmech, názorně ukázal, jak správně s přijímačem manipulovat a v průběhu celého odpoledne se staral, aby technika dobře fungovala. Ve výsledku všichni účastníci ale i další zájemci, kteří se přišli jenom podívat, našli všechny připravené „lišky“.
Večer po setmění proběhla přednáška o souhvězdích, kosmických objektech a satelitech. Po této přednášce přidali účastníci na noční oblohu další objekt, kterým byl balon s vysocesvítivou LED diodou.
V neděli účastníci dokončovali své výrobky. Po obědě proběhl úklid turistické základny a následně se všichni rozjeli ke svým domovům. Podle reakcí dětí a jejich rodičů víme, že se všem soustředění líbilo a už se těší na další podobnou akci.
Za to, že akce byla úspěšná a proběhla ke spokojenosti účastníků i organizátorů bych chtěl poděkovat zejména členům našeho radioklubu, kteří akci zorganizovali a současně se zapojili jako odborní vedoucí jednotlivých aktivit. Jmenovitě to jsou Karel OK2VNJ, Ivor OK2VWX, Iva OK2IWU, Milan OK2VWF a Dan OK2CN. Poděkovat chci také pracovníkům DDM Olomouc a pracovníkům Turistické základny Dolany, kteří nám s realizací pomáhali.
Fotografie a videa z akce jsou dostupná na google disku na adrese: https://drive.google.com/drive/folders/13fzcEdjxUPehobM6CyVfyCHcDFB1rPkG?usp=sharing

Za radioklub OK2KYJ
OK2UUJ
Leo Hučín
místopředseda