čtvrtek 27. září 2018

OK2KYJ - oslavy 100 let od vzniku samostatné Československé republikyPlánovaná akce Hanáckého radioklubu OK2KYJ, pobočný spolek, u příležitosti oslav 100 let od vzniku samostatné Československé republiky.Vypuštění balónu s radiovou sondou


   Hanácký radioklub OK2KYJ připravuje radiovou sondu, která bude vypuštěna pomocí balónu plněného heliem do stratosféry (předpokládaná výška letu 25 až 30km). Sonda bude obsahovat dva moduly, které budou během letu vysílat na různých kmitočtech.

   První modul bude na frekvenci 434MHz protokolem RTTY předávat polohu, meteorologické údaje a obrázky z palubní kamery, která bude snímat v pravidelných intervalech prostor v okolí sondy.

   Druhý modul bude na frekvenci 145,550MHz vysílat různými druhy provozu (CW, FM fonický přenos, SSTV) a bude předávat informace ( „zdravici“) připomínající 100 let od vzniku samostatného Československa. Oba vysílací moduly se budou identifikovat speciálním volacím znakem „OL100CSR“. Uvedené vysílání by mělo být v ideálním případě slyšitelné na celém území České republiky a v části sousedních států.

   V rámci tohoto projektu je plánováno zapojení středních i základních škol do příjmu vysílaných zpráv. V průběhu září byly osloveny školy v okrese Olomouc s nabídkou účasti na této akci. Deset škol, které projeví zájem zapojit se do příjmu dat obdrží jednoduché SDR zařízení pro příjem radiových signálů, které jim umožní poslech zpráv, případně zobrazení digitálních informací.

   Průběh letu (aktuální pozice balónu a telemetrické údaje) bude možno sledovat pomocí on-line aplikace na internetu na adrese: https://tracker.habhub.org . Rovněž fotografie z palubní kamery budou zobrazovány na internetu na adrese: http://ssdv.habhub.org/ .

   Plánovaný průběh akce:
Start balónové sondy se uskuteční dne 26.10.2018 z Horního náměstí v Olomouci. Začátek akce – předletová příprava započne v 11:00. Proběhne ověření komunikace a naplnění balónu heliem. Vlastní start balónu za přítomnosti představitelů města proběhne v 11:30. Odlétající balón je viditelný cca 10 minut. Poté je možné let sledovat na internetu. Celý let sondy (včetně návratu na zem) trvá přibližně tři hodiny.

   Předpokládáme zapojení českých a případně i zahraničních radioamatérů do příjmu dat z naší sondy. Větší počet přijímačů zajistí kvalitnější telemetrická data a umožní bezpečně sledovat celý průběh letu.
   Je nutné poznamenat, že ačkoliv sonda bude využívat volací znak OL100CSR, nejedná se plnohodnotné oboustranné spojení a tudíž nelze příjem signálů ze sondy započítat do plnění podmínek diplomu „100.výročí vzniku Československa“ pořádaného ČRK.


Popis akce, technické informace o sondě a nejčerstvější aktuality z příprav a realizace najdou zájemci na FB stránkách radioklubu OK2KYJ: https://www.facebook.com/OK2KYJ/  
nebo na klubových stránkách: WWW.OK2KYJ.CZ


Za radioklub OK2KYJ

OK2UUJ
Leo Hučín
místopředseda