sobota 24. června 2017

Jen si tak zavysílatJen si tak zavysílat - Závod mládeže 2017


Dne 3.6.2017 uspořádal radioklub OK2KYJ náborovou popularizační akci pro mladé zájemce o radiotechniku.
S předstihem jsme oslovili základní a střední školy v okrese Olomouc s informacemi o akci nazvané „Jen si tak zavysílat“. Postupně se nám přihlásilo celkem devět zájemců ve věku od 10 do 15ti let.


Pro mladé zájemce bylo připraveno hned několik aktivit. Přibližně kilometr od vysílacího střediska jsme na strom umístili meteorologickou radiovou sondu, která trvale vysílala. Úkolem mladých účastníků bylo pomocí směrové antény sondu lokalizovat a „odlovit“. K dispozici měli tři různé antény, útlumový článek a ruční stanici FT-60. Po krátké instruktáži se první skupina vydala hledat skrytou sondu. Po nalezení sondy a návratu na základnu se týmy vystřídaly.

Druhá skupinka se mezi tím věnovala jiné aktivitě. Každý obdržel sadu součástek a plošný spoj, z nichž měli vyrobit jednoduchý elektrotechnický výrobek - paměťový CW klíč. Pro skupinku mladších účastníků to bylo poprvé, kdy drželi v ruce páječku. Postupně se seznámili s jednotlivými součástkami a jak je zapájet do plošného spoje. S drobnou podporou a průběžnou kontrolou jednotlivých kroků všichni úkol úspěšně zvládli.
Trochu náročnější byl třetí úkol: sestavit z dílů vytištěných na 3D tiskárně mechaniku dvoupádlové pastičky pro telegrafní klíč. Účastníci museli projevit nejen zručnost ale také trpělivost při sestavování jemných mechanických dílů. S podporou organizátorů se nakonec všichni dopracovali k fungujícím telegrafním klíčům, které umožní mladým zájemcům nácvik Morseovy abecedy.
Závěrečnou aktivitou dne byla účast v závodu mládeže s využitím anténní techniky vysílacího střediska na Pohořanech a transceiveru Kenwood TS2000. Mnohé účastníky tato možnost vysloveně nadchla a s velkým zaujetím se pustili do závodění na pásmu 2m. Pod dohledem zkušených operátorů spojení postupně přibývala a podařilo se i několik QSO se zahraničními stanicemi. Aby se mohlo vystřídat více zájemců, využili jsme i pásmo 23cm v rámci mikrovlnného závodu.
 

Po 19té hodině, kdy vypršel čas vyhrazený pro závod mládeže, jsme celou akci ukončili, uklidili vysílací středisko a vyrazili k domovu. Mladí účastníci byli spokojeni. Kromě vlastnoručně vyrobeného telegrafního klíče si odváželi i spoustu zážitků a jak doufáme i zájem o radioamatérství jako takové.


Za to, že celá akce proběhla bez komplikací a ke spokojenosti účastníků i organizátorů musím poděkovat Magistrátu Města Olomouce, který nás finančně podpořil a také kolegům radioamatérům, kteří přiložili ruce k dílu. Jmenovitě Richardovi OK2WNR (rady při hledání sondy, příprava oběda, pomoc při výrobě klíče), Vítkovi OK2LET (pomoc při výrobě klíče, operátorský dohled při vysílání) a Danovi OK2CN (operátorský dohled při vysílání). V neposlední řadě děkujeme také všem stanicím, které si našly čas a s jistou dávkou trpělivosti realizovaly spojení s našimi mladými operátory.


Za pořádající radioklub OK2KYJ
OK2UUJ, Leo Hučín, místopředseda