neděle 20. března 2016

Vážené dámy, vážení pánové,
naše akce, která završila naše letité úsilí v oblasti vzdělávací i v oblasti radiové techniky, dopadla excelentně. S odstupem času, který byl nutný k uspořádání myšlenek nás všech, který byl nutný k tomu, abychom si uvědomili, co jsme způsobili, je nutno nějak završit naše konání. Dovoluji si Vám všem vyslovit poděkování za dlouhodobou dobrovolnou činnost ve prospěch vzdělávání v oborech matematika, fyzika, astronomie, technika a kosmonautika, zastřešovaných anglickým jazykem. Vždycky jsem pokládal, že když je student vtažen do děje přímo, tak výsledky jsou nejlepší. A to se v našem případě stalo. Při vystoupeních jsem vždy zdůrazňoval, že závěrečná akce má především význam společenský. Samozřejmě důležitý. Předcházela mu mnohaletá práce, při které se vytvořilo dělné společenství, které si právem užívá pocitu dobře vykonané práce i dobrodružství, které ji doprovázelo.
Nyní nám už zbývá zhodnotit celou akci. Pokusme se ještě i na tom zapracovat. A užijme si pocit z atraktivní akce a nezapomínejme, jaké úsilí tomu předcházelo.

Rudolf Bláha


Seznam osob, které se význanmým způsobem podílely na mimořádné vzdělávací akci.

Tim Peake, OR4ISS Flight Engineer, ESA, GB
Na žádosti č.8
Eva Farmačková Chief-main coordinator for schools
Rudolf Bláha,OK2BV Radio contact coordinator
Leo Hučín, OK2UUJ Main Operator of both stations
Ivo Dostál, OK2VWX Secondary operator of both stations
Martin Krejčí,OK2GMO Technical Service
Pavel Urbášek Public relations contact for civil public
Lukas Richterek Public relations contact for specialist
Radek Čapka Principal
Evžen Mayer Principal
Radim Slouka Principal
Jan Nohýl Coordinating Teacher
Jiří Kvapil Coordinating Teacher
Jiří Kříž Coordinating Teacher
Mentor přidělený ARISS
Armand Budzianovski,SP3QFE vysokoškolský učitel, Wroclaw, PL
Původní žádost
Karel Pudil Coordinating Teacher
Eva Machová Public Relations Contact Persons
Magistrát Města Olomouce
Vladimír Procházka jako náměstek primátora
Pavel Urbášek radní, náměstek primátora
Anna Taclová radní
Aleš Jakubec radní, náměstek primátora
Iveta Palkovičová sekretariát, komise volnočasová
Radka Plachá hospodářka, komise sportovní
Hana Fantová odbor školství
Olomoucký Kraj
Stanislav Kaláb jako úředník kraje
Radovan Rašťák náměstek hejtmana
UP CROWD
Jan Tomaštík
Návštěvy v klubu
Jan Hálek jako senátor
Eva Machová jako náměstkyně primátora
Zdeněk Švec náměstek hejtmana
Trenéři rádiového provozu
Vilém Horáček, OK2BC
Karel Vrtěl, OK2VNJ
Univerzita Palackého
Ivo Frébort děkan PřF
Josef Molnár proděkan PřF
Lukáš Richterek vysokoškolský učitel PřF
Martina Šaradínová univerzitní tisk
Dana Nezvalová vysokoškolská učitelka PřF
Martin Müller AVP UP + pracovníci AVP
Juraj Ševčík jako děkan PřF
Studenti gymnázií hlavní aktéři + 12 náhradníků
Monika Večerková GC
Vojtěch Nevřela GOH
Anna - Marie Mullerová SG
Barbora *Šimečková SG
Alžběta Maleňáková SG
Linda Vildová GC
František Bendík GC
Tomáš Kunickij GOH
Robin Curtis GOH
Karolína Křížová SG náhr.*
FOTO
Petr Kameníček
Organizace
Český radioklub - RK OK2KYJ hlavní organizátor
Rada Města Olomouce předchozí a současná
Gymnázium Čajkovského GC
Gymnázium Hejčín GOH
Slovanské gymnázium SG
Přírodovědecká fakulta UP PřF
AVP UP audiovizuální projekce
ONYX
UP CROWD organizace mládeže UP
Olomoucký kraj