pátek 6. února 2015

Publikováno v olomouckém deníku


 Náš radioklub byl zařazen do seznamu klubů, které se podílejí na vzdělávacím programu NASA. Převzali jsme proto povinnosti, jež s programem souvisejí. Radioklub svůj program musí naplňovat společně se zvolenou školou. Studenti musejí vykazovat zájem o velmi širokou problematiku výzkumu kosmu.

  Na nedávném setkání během příprávy na radiovou konferenci s posádkou stanice ISS se dostavilo čtrnáct zájemců, vesměs studentů olomouckých gymnázií. Akce se konala na našem vysílacím středisku v Pohořanech. Naši špičkoví operátoři předvedli studentům radiové spojeni přes v tuto dobu dostupné satelity AO 73 a AO 7. Během přeletů satelitů, které trvají jen několik minut, byla uskutečněna demonstrační spojení se stanicemi HB9DWF (švýcarsko), LX2LA (Lucembursko), 9A2SB (Chorvatsko), OH/DJ8DCA (Finsko s německým operátorem), HAISE (Madbrsko), EA5TT (španělsko), SP8TTX (Polsko), UA9CS (Rusko-Sibiř). Satelity pracují na vlnových délkách 70cm/2m.
Studenti byli seznámeni s pohybem satelitů a také se získáváním informací o nich. Seznámili se způsobem, jak se potlačuje Dopplerův jev při pohybu zdroje-satelitu, který vysílá signál.

  Vyústěním vzdělávacího programu je uskutečnění rádiové konference s posádkou kosmické lodi ISS. Pro tyto účely jsou na lodi umístěny dvě ruské a jedna americká stanice. Konference se uskutečňují v rámci zmíněného vzdělávacího programu NASA. Jsme spolu s olomouckými gymnázii čekatelé. Čekáme na vhodnou dobu, kdy kosmická loď se bude pohybovat nad Olomoucí a vhodnou dobu, kdy z některých kosmonautů čtyřicáté posádky lodi si ve svém volnu pro nás vyhradí čas. A věříme, že současné politické handrkování na akci nebudou mít vliv. Pro tento technický sport je potřeba mít i velmi dobré technické zázemí. Máme jistou výhodu, že máme dobré sponzory - město Olomouc a Olomoucký kraj.

  Není náhodou, že Spojené státy americké podporují účast na aktivitách s vysokou vědeckou úrovní. K zapojení se do programu ISS nás přivedl jiný vědecký program. USA půjčují i svůj obří radioteleskop v Portoriku Arecibo k zájmové činnosti. Podařilo se nám na VKV s touto observatoří navázat spojení odrazem signálu od Měsíce. Není potřeba zdůrazňovat záběr tohoto vzdělávacího programu. Kromě nutné techniky, její konstrukce a ovládání je pro účastníky programu nutná i znalost jazyka a neposlední řadě i základní poznatky z astronomie.
Rudolf Bláha