pondělí 9. září 2013

Konference s posádkou ISS (Vzdělávací projekt NASA)


V prostoru kolem naší Země se pohybuje spousta satelitů. Vznikl dokonce i obor pro zájemce o tuto problematiku, který se zabývá jejich sledováním. Dokonce jsou vypouštěné amatérské satelity.
Pro zájemce je v současné době dostatek informací a také i prostředků pro tuto činnost.
Není proto divu, že se o tuto problematiku zajímá stále více amatérských účastníků. Vznikla i organizace AMSAT, která úsilí koordinuje.
Kromě vizuálního pozorování je možno se satelity i komunikovat prostřednictvím radia. Buď jednostranně, když můžeme přijímat satelitní signály, nebo oboustranně. Vyvrcholením této komunikace je bezesporu oboustranná komunikace s posádkou lodi ISS. Ve svém volném času si jeden z kosmonautů vyhradí čas, ve kterém odpovídá na otázky školních dětí.