OK0BO


OK0BO 439,025 MHz, 10W FM
JN89QQ - Pohořany, 13 km SV z centra Olomouce
Echolink - 891608

NOVINKA 10/2016, počeštění hlášek kontroléru!!!

Děkuji Liborovi OK2ZO za velký díl práce při počeštění mluvených hlášek kontroléru SvxLink.

Převaděč HIP2000, bez hlasového modulu
Spuštění  nosnou, nebo TSQ 88,5 Hz
Převaděč je koncipován jako "místní" s požadovaným zvýhodněným směrem jih-severozápad.
Umožňuje provoz z ruční radiostanice z Olomouce.
Převaděč je vybaven solárním záložním napájecím zdrojem. Převaděč není v provozu během UKV závodů.

<<---novinka 12 / 2015--->>

Opět zprovozněn echolink nod 891608 OK0BO-R

SW: http://sourceforge.net/projects/svxlink/
HW: http://www.raspi.cz/

Veškeré operace s SvxLink jsou podmíněny přítomností tónu 88.5Hz v modulaci.
SvxLink očekává DTMF kódy a sekvence kódů  pro aktivaci modulů a prolinkování.
SvxLink odpovídá nebo informuje prostřednictvím hlasového menu.

Tyto údaje je dobré vědět, jestliže SvxLink neznám:

SvxLink je modulární program běžící pod GNU/Linux operačnímy systémy a je určen pro širokou radioamatérskou komunitu, licence GPLv2
U takto koncipovaných programů nás jistě nepřekvapí jeho komplexní možnosti nastavení, počínaje kontrolérem převaděče, přes prolinkování, diverzitní příjem, hlasové menu...více v manuálu
Ve spojení s nízkopříkonovým PC, např. raspberrypi, může sloužit čistě jako kontrolér převaděče a dle možností a schopností sysopa aktivovat různé moduly.

Jak to již  v reálném světě chodí, konfigurace  převaděče OK0BO není ideální a SvxLink bylo nutné přizpůsobit k práci se stávajícím kontrolérem HIP2000.

1. HIP200, tento legendární převaděč, má zabudovaný systém dálkového nastavování parametrů pomocí DTMF sekvencí. Všechny DTMF znaky, které následují počáteční znak # včetně, jsou umlčeny. Následuje-li # v sekvenci za jiným znakem než #, není # umlčen. Proto se v OK ukončuje echolink sekvencí *# na převaděčích  HIP2000.

2. OK0BO HIP2000 nemá na servisním konektoru vyvedenou signalizaci přítomnosti VF signálu na vstupu převaděče, proto veškerá komunikace s SvxLink vyžaduje CTCSS88.5 Hz.


Proč tolik pozornosti této problematice?
Právě DTMF kód # je zcela zásadní ve světě DTMF příkazů a kontroléry na něj čekají jako na "enter".
Zatímco HIP2000 čeká na úvodní # a umlčí vše co za ním následuje (včetně), SvxLink se nedočká potvrzovacího #.  Určitě existuje způsob jak umčení u HIP2000 obejít či vypnout zásahem do převaděče, triviální to nejspíš nebude, viz. hamradio.cz

Z toho důvodu je spuštění příkazu pro SvxLink provedeno při  zavření CTCSS squelche  (SvxLink tuto volbu umožňuje)

Praktický příklad: zaklíčuji s CTCSS88.5 a za krátkou chvilku, po vyhodnocení přítomnosti CTCSS na straně převaděče, vyšlu DTMF kód nebo sekvenci, odklíčuji a SvxLink příkaz vykoná. SvxLink na potvrzovací # nečeká.
To ale znamená, že při běžněm hovoru DTMF dekodér z lidského hlasu může vyextrahovat shodu s DTMF a po uzavření CTCSS SQL falešný příkaz vykoná a připraví nám překvapení formou aktivace  modulu, či chybového hlášení. 


Výše jsou zmíněny moduly.
SvxLink v klidovém stavu čeká na aktivaci modulu. Příchozí spojení z echolink sítě přes internet automaticky aktivuje žádoucí modul. Ale když chci prolinkovat z radiostanice echolink kamkoliv do světa, musím nejprve modul echolinku probudit a to za předpokladu, že již není aktivovaný jiný modul. Jak se to dozvím? Příkazem DTMF *
Pokud jsem si jistý, že modul již není aktivovován odešlu kód DTMF pro aktivaci modulu:

9# parrot-opakovač (deaktivováno)

2# echolink

 Deaktivace jakéhokoliv modulu:
 #
- timeout (po 1/2 minutě nečinností se uspí)Praktický příklad: chci se spojit s nodem 321243 (OK0BBF) , jak na to?

1. zaklíčuji s CTCSS88.5 Hz a po chvíli odešlu DTMF 321243#

2. SvxLink spojí (nebo nahlásí proč nespojil)
3. během probíhajícího spojení pamatuji na dlouhé odezvy mezi RX a TX (platí všeobecně při echolink spojení)

4. rozpojení linku provedu příkazem #
nikoliv *#. Sekvence *# aktivuje status hlášení, viz. výše bod 1. tohoto odstavce
-taktéž je možné modul ukončit nečinností, SvxLink deaktivaci nahlásí

S *ECHOTEST* conference není možno navázat spojení. Test je možno provést prostřednictvím modulu parrot přímo v kontroléru SvxLink.


04/1/2016


Martin
OK2GMO