OK0BO


12/2015
OK0BO je v provozu

OK0BO 439,025 MHz, 10W FM
JN89QQ - Pohořany, 13 km SV z centra Olomouce
Echolink - 891608

Převaděč HIP2000, bez hlasového modulu
Spuštění  nosnou, nebo TSQ 88,5 Hz
Převaděč je koncipován jako "místní" s požadovaným zvýhodněným směrem jih-severozápad.
Umožňuje provoz z ruční radiostanice z Olomouce.
Převaděč je vybaven solárním záložním napájecím zdrojem. Převaděč není v provozu během UKV závodů.

<<---novinka 12 / 2015--->>

Opět zprovozněn echolink nod 891608 OK0BO-R

SW: http://sourceforge.net/projects/svxlink/
HW: http://www.raspi.cz/

Veškeré operace s SvxLink jsou podmíněny přítomností tónu 88.5Hz v modulaci.
SvxLink očekává DTMF kódy a sekvence kódů  pro aktivaci modulů a prolinkování.
SvxLink odpovídá nebo informuje prostřednictvím hlasového menu a hlášek - američtinou :)

Tyto údaje je dobré vědět, jestliže SvxLink neznám:

SvxLink je modulární program běžící pod GNU/Linux operačnímy systémy a je určen pro širokou radioamatérskou komunitu, licence GPLv2
U takto koncipovaných programů nás jistě nepřekvapí jeho komplexní možnosti nastavení, počínaje kontrolérem převaděče, přes prolinkování, diverzitní příjem, hlasové menu...více v manuálu
Ve spojení s nízkopříkonovým PC, např. raspberrypi, může sloužit čistě jako kontrolér převaděče a dle možností a schopností sysopa aktivovat různé moduly.

Jak to již  v reálném světě chodí, konfigurace  převaděče OK0BO není ideální a SvxLink bylo nutné přizpůsobit k práci se stávajícím kontrolérem HIP2000.

1. HIP200, tento legendární převaděč, má zabudovaný systém dálkového nastavování parametrů pomocí DTMF sekvencí. Všechny DTMF znaky, které následují počáteční znak # včetně, jsou umlčeny. Následuje-li # v sekvenci za jiným znakem než #, není # umlčen. Proto se v OK ukončuje echolink sekvencí *# na převaděčích  HIP2000.

2. OK0BO HIP2000 nemá na servisním konektoru vyvedenou signalizaci přítomnosti VF signálu na vstupu převaděče, proto veškerá komunikace s SvxLink vyžaduje CTCSS88.5 Hz.


Proč tolik pozornosti této problematice?
Právě DTMF kód # je zcela zásadní ve světě DTMF příkazů a kontroléry na něj čekají jako na "enter".
Zatímco HIP2000 čeká na úvodní # a umlčí vše co za ním následuje (včetně), SvxLink se nedočká potvrzovacího #.  Určitě existuje způsob jak umčení u HIP2000 obejít či vypnout zásahem do převaděče, triviální to nejspíš nebude, viz. hamradio.cz

Z toho důvodu je spuštění příkazu pro SvxLink provedeno při  zavření CTCSS squelche  (SvxLink tuto volbu umožňuje)

Praktický příklad: zaklíčuji s CTCSS88.5 a za krátkou chvilku, po vyhodnocení přítomnosti CTCSS na straně převaděče, vyšlu DTMF kód nebo sekvenci, odklíčuji a SvxLink příkaz vykoná. SvxLink na potvrzovací # nečeká.
To ale znamená, že při běžněm hovoru DTMF dekodér z lidského hlasu může vyextrahovat shodu s DTMF a po uzavření CTCSS SQL falešný příkaz vykoná a připraví nám překvapení formou aktivace  modulu, či chybového hlášení. 


Výše jsou zmíněny moduly.
SvxLink v klidovém stavu čeká na aktivaci modulu. Příchozí spojení z echolink sítě přes internet automaticky aktivuje žádoucí modul. Ale když chci prolinkovat z radiostanice echolink kamkoliv do světa, musím nejprve modul echolinku probudit a to za předpokladu, že již není aktivovaný jiný modul. Jak se to dozvím? Příkazem DTMF *
Pokud jsem si jistý, že modul již není aktivovován odešlu kód DTMF pro aktivaci modulu:

0# help (deaktivováno)
1# parrot-opakovač (deaktivováno)

2# echolink

 Deaktivace jakéhokoliv modulu:
 #
- timeout (po 1/2 minutě nečinností se uspí)Praktický příklad: chci se spojit s nodem 321243 (OK0BBF) , jak na to?

1. zaklíčuji s CTCSS88.5 Hz a po chvíli odešlu DTMF 321243#

2. SvxLink spojí (nebo nahlásí proč nespojil)
3. během probíhajícího spojení pamatuji na dlouhé odezvy mezi RX a TX (platí všeobecně při echolink spojení)

4. rozpojení linku provedu příkazem #
nikoliv *#. Sekvence *# aktivuje status hlášení, viz. výše bod 1. tohoto odstavce
-taktéž je možné modul ukončit nečinností, SvxLink deaktivaci nahlásí

S *ECHOTEST* conference není možno navázat spojení. Test je možno provést prostřednictvím modulu parrot přímo v kontroléru SvxLink.


04/1/2016


Martin
OK2GMO